Nawigacja

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach
E-mail szkoły: magurka@poczta.onet.pl
Telefon: (033) 8676222
Adres szkoły: 34-381 Radziechowy
ul. Szkolna 299
E-mail administratora strony: magurka@poczta.onet.pl

Z życia szkoły

Projekty

HAPPENING EKOLOGICZNY

zorganizowany przez uczniów i nauczycieli klas  I - III SP
Zespołu Szkół im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach

      W naszej szkole z dużą intensywnością realizujemy zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego. Wszystkie podejmowane przez nas działania prowadzą do zwiększenia wrażliwości i aktywności ekologicznej uczniów.

     21 marca 2017r.( pierwszy dzień wiosny)  w ramach projektu ekologicznego "Nie wypalaj traw przecież nie zabija się życia" uczniowie klas I- III SP wraz z  nauczycielami zorganizowali Happening Ekologiczny, którego celem było uświadomienie społeczeństwu lokalnemu, że użycie ognia do wypalania traw narusza równowagę biologiczną ekosystemu, a także niestety uśmierca wiele istot żywych.

     Dzieci przebrane za zwierzęta żyjące na łące, niosące plakaty i transparenty, nawiązujące do zgubnego wypalania traw, przeszły w korowodzie ulicami Radziechów nawołując do zaprzestania wypalania traw. Były również ulotki rozdawane przechodniom, ekologiczne okrzyki i piosenki. Na zakończenie happeningu dzieci zgromadziły się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowach, gdzie panowie Strażacy przygotowali i przeprowadzili ciekawe zajęcia dotyczące kwestii wypalania traw, która uświadamiała wszystkich, że wypalanie nieużytków jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi i przyrody, lecz także nieopłacalne i karalne. Strażacy zaprezentowali uczniom pojazd ratowniczo - gaśniczy, szczegółowo omówili wszystkie tajemnicze przedmioty znajdujące się w jego wyposażeniu. Najwięcej radości sprawiły uczniom działania praktyczne: przymierzanie strażackich kombinezonów, oglądanie wnętrza pojazdu czy polewanie wodą "palącej się” trawy.

    Dzięki tej akcji uczniowie wiedzą już, że z ogniem nie ma żartów, wiedzą jak zareagować w razie zagrożenia pożarowego. Znają skutki wypalania traw, potrafią podjąć działania skierowane przeciwko temu procederowi.

     Mamy nadzieję, że postawy proekologiczne kształtowane u dzieci już od najmłodszych lat zaowocują w ich dorosłym życiu dalszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Działanie przeprowadzone w ramach projektu, który jest laureatem konkursu grantowego Eko Odkrywcy 4, a organizatorami są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil),  drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia.

Koordynator projektu B. Kupczak


Więcej zdjęć w Galerii

 

"Planeta Energii"

    W terminie 28.10.2016 do 17.02.2017 r. w naszej szkole realizowano projekt pod tytułem „Planeta Energii”. Jest to autorski program edukacyjny Grupy Energa, który powstał z myślą o najmłodszych. Głównym celem realizacji programu była edukacja najmłodszych uczniów z klas I-III na temat energii elektrycznej i jej roli w codziennym życiu. W ramach projektu dzieci dowiadywały się, czym jest i skąd bierze się prąd oraz jakie są jego podstawowe źródła. Poznawały i utrwalały zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych podczas burzy i w przypadku porażenia prądem. Uczyły się także, jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska korzystać z energii elektrycznej. Poznawały zjawiska fizyczne związane z optyką i zastosowanie światła odbitego na przykład w odblaskach, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, szczególnie po zmroku.

    W zajęciach i działaniach dodatkowych uczestniczyli uczniowie klasy 1b i 3c Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wychowawców. Realizacja programu obejmowała przeprowadzenie lekcji na następujące tematy:

 • Od łuczywa do żarówki energooszczędnej.
 • Czy możliwe jest życie bez elektryczności? 
 • Racjonalne korzystanie z energii dla dobra mojego i przyrody.
 • Dziwne zachowanie balonów(elektryzowanie się ciał).
 • Kolory(zjawiska odbicia światła przez różne powierzchnie).
 • Odblaski ratują życie.

   

    Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Brali udział w pokazach, dyskusjach i pogadankach, wykonywali ćwiczenia praktyczne. Włączyli się w zbiórkę zużytych żarówek i baterii. Bardzo przydatne okazały się materiały opracowane i udostępnione w zeszycie metodycznym W krainie prądu elektrycznego oraz Scenariusze lekcji o prądzie i optyce przygotowane przez Tomasza Rożka. W toku realizacji zadań powstało dużo pomocy, takich jak: plakaty informacyjne, prace uczniów, zgromadzono eksponaty. Zgromadzone materiały zostaną wykorzystane do dalszej pracy z uczniami. Efekty pracy oraz pomysły zajęć podobały się uczniom. Lekcje były dostosowane do wiadomości i wieku dzieci, zwrócono uwagę na język przekazu, w wyniku tego tematy wydawałoby się trudne stały się możliwe do zrozumienia i sprawiały  wiele radości.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Prelekcja z udziałem aspiranta sztabowego Marka Tetłaka
w ramach projektu  „Nie wypalaj traw – przecież nie zabija się życia”

 

      10 marca odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z aspirantem sztabowym Markiem Tetłakiem – rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się o szkodliwości wypalania traw, zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla ludzi jak i środowiska przyrodniczego. Zostali również uświadomieni, że wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną kolizji drogowych. Może również powodować zatrucia. Pan Marek Tetłak podkreślił, że wypalanie nieużytków jest nie tylko niebezpieczne, ale również nieopłacalne i karalne. Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Ważnym przesłaniem spotkania był także apel o porzucenie obojętności i aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las przed niszczycielskim żywiołem. Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki informacyjne, które zabrali do domu.

     Mamy nadzieję, że to spotkanie i przeprowadzona akcja uświadomiła wszystkim, jak szkodliwe i niebezpieczne jest wypalanie traw.

     Działanie przeprowadzone w ramach projektu ekologicznego „ Nie wypalaj traw – przecież nie zabija się życia” , którego organizatorami są:

 

„Nie wypalaj traw – przecież nie zabija się życia”

Od 1 marca w Zespole szkół im. ks. prał. St. Gawlika w Radziechowach  rusza realizacja
projektu ekologicznego:  „Nie wypalaj traw – przecież nie zabija się życia”

     Projekt ekologiczny „ Nie wypalaj traw – przecież nie zabija się życia” jest laureatem konkursu grantowego Eko Odkrywcy 4 zorganizowanego przez Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia z Warszawy. Na tegoroczną edycję konkursu grantowego wpłynęła rekordowa liczba wniosków - łącznie 165 projektów. Jury wytypowało 20 projektów, które zostały poddane głosowaniu internetowemu. Internauci zadecydowali o przyznaniu dofinansowania dla naszego projektu.

     Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat szkód i zagrożeń wynikających z wypalania traw, a co za tym idzie zmniejszenie Wiosennego Zagrożenia Pożarowego oraz wdrażanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów przy użyciu innowacyjnych form i metod pracy oraz dostępnych technologii. Aktywnymi uczestnikami projektu jest ok. 400 uczniów Zespołu Szkół w Radziechowach w wieku od 7 do 12 lat, 100 przedszkolaków, rodzice uczniów, nauczyciele, internauci, społeczność lokalna gminy Radziechowy- Wieprz, władze lokalne objęte akcją informacyjną. Przyznana kwota na realizację projektu – 2 998 zł.

Koordynator projektu B. Kupczak

 

Wodę pij, zdrowo żyj!

     Dnia 25 maja 2016 roku w ramach projektu „Czas na zdrowie” oraz współpracy Szkolnego Koła PCK odbyła się akcja profilaktyczno-promocyjna, pod hasłem Wodę pij, zdrowo żyj! Jej celem było promowanie wody w środowisku szkolnym. Uczniowie byli zachęcani do degustacji wody. Uczniowie bardzo chętnie kosztowali przygotowanego napoju twierdząc, że jest on smaczny i zdrowy. Wodą poczęstowali się również: pani wicedyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Podczas akcji można było zapoznać się z zaletami picia wody. Wielokrotnie usłyszeliśmy od naszych kolegów i koleżanek zobowiązania, że od dziś będą spożywać 2 litry wody dziennie, do czego bardzo zachęcamy.

     Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania naszą akcją i mamy nadzieję, że od teraz każdy będzie pamiętał o spożywaniu 2 litrów wody dziennie.

FIT Szczypiorki oraz Szkolne Koło PCK

Wiecej zdjęć w Albumie fotograficznym

 

W takiej pracowni aż chce się uczyć!

     28 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół im. ks. prał. Gawlika w Radziechowach, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach, otwarta została Zielona Pracownia – „Badam, Obserwuję, Doświadczam”. W uroczystości z udziałem nauczycieli i uczniów szkoły uczestniczyli także m.in.: przedstawiciel Funduszu Pani Olga Piechota - Bieruń, wójt Pan Maciej Mika oraz radni gminy Radziechowy – Wieprz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka Pan Marian Knapek, prezes spółki Beskid Ekosystem z Cięciny, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Żywcu i firmy Żywiec Zdrój,  dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Otwarcie pracowni uświetniły występy oraz pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów szkoły.

     Pracownia ekologiczno-przyrodnicza służyć będzie uczniom klas I- III i IV-VI SP oraz I-III GIM. uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych  w ramach autorskiego projektu „ Zrozumieć przyrodę”.

      Pozyskana dotacja 34 652, 50 zł. została przeznaczona na utworzenie i modernizację pracowni przyrodniczej. Zakupiono nowoczesny sprzęt (tablicę interaktywną, projektor, sprzęt komputerowy), pomoce dydaktyczne (zestawy doświadczalne, mikroskopy, odczynniki, okazy przyrodnicze, modele organów), nowoczesne i ergonomiczne meble: krzesła, biurka, stoły doświadczalne, gabloty na skały i okazy, szafy.

Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym oraz tutaj

 

Wręczenie dyplomów laureatom konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pt. „Zielona Pracownia”

 

            11 kwietnia 2016r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu laureaci konkursu „ZIELONA PRACOWNIA” odebrali okolicznościowe dyplomy i dofinansowanie w kwocie 29 176,00zł. Uroczysta gala rozpoczęła się przypomnieniem zeszłorocznej edycji konkursu, którego laureatem był Zespół Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach. „W lipcu ubiegłego roku Fundusz ogłosił konkurs  pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”, którego celem było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej” – przypomniał podczas uroczystości prezes  Funduszu, Andrzej Pilot.

     Kontynuację stanowił przeprowadzony w listopadzie ubiegłego roku konkurs pn.: „ZIELONA PRACOWNIA” skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym do nagrodzonych w konkursie pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”, a jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Zespół Szkół w Radziechowach znalazł się w gronie 24 placówek, które łącznie otrzymały na realizację projektu 780 000,00 zł. Nasza szkoła otrzymała w I etapie 5 470,50 zł, a w II etapie konkursu 29 176, 00 zł. Łącznie na realizację zadania WFOŚiGW w Katowicach przekazał 34 652,50 zł.  „Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań” – poinformowała Agnieszka Siemińska, zastępca prezesa Funduszu.

    Pozyskana dotacja została przeznaczona na utworzenie i modernizację pracowni przyrodniczej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu (tablicy interaktywnej, projektora, sprzętu komputerowego), pomocy dydaktycznych (zestawów doświadczalnych, mikroskopów, odczynników, okazów przyrodniczych, modeli organów), nowoczesne i ergonomiczne meble: krzesła, biurka, stoły doświadczalne, gabloty, szafy czy stojaki na mapy. W tak urządzonej i wyposażonej pracowni uczniowie będą mieli okazję przenieść się do świata nauki dzięki doświadczeniom, które będą samodzielnie przeprowadzać oraz pozwalającym lepiej zrozumieć świat przyrody modelom, eksponowanym w sali. Nowoczesny sprzęt komputerowy w znacznym stopniu podniesie atrakcyjność tego miejsca.

      Po zakończeniu uroczystości wręczenia dyplomów uczniowie z nagrodzonych szkół zwiedzili Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Był to ich kolejny już krok postawiony w kierunku zainteresowania naukami przyrodniczymi. Następnym będzie wejście do nowych ekopracowni.

Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym

 

Uczniowie naszej szkoły z wizytą na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

     Odpowiadając na miłe zaproszenie władz uczelni w dniu 29 maja grupa miłośników biologii i przyrody z naszej szkoły wraz z opiekunami: p. B. Kupczak oraz K. Miką miała niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w XV Ogólnopolskich Dniach Owada organizowanych przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program "Dni owada" był bardzo rozbudowany i można śmiało powiedzieć, że każdy bez względu na posiadaną wiedzę i wiek mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Uczestniczyliśmy w prelekcjach, wykładach, pokazach dotyczących owadów żyjących w różnych miejscach naszej planety, dowiedzieliśmy się wiele o życiu najliczniejszej na Ziemi grupie zwierząt, ich zwyczajach, zobaczyliśmy „perełki owadzie”, a nawet ... kupiliśmy ciekawe egzemplarze na giełdzie. Podziwialiśmy również świecące skorpiony, duże pająki ptaszniki oraz tropikalne węże. Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy  kameleona podczas posiłku. Dodatkową atrakcją imprezy były różnorodne wystawy, kiermasze, zabawy, konkursy, a dla zgłodniałych – kuchnia owadzia połączona z degustacją wyszukanych potraw. Chętnych nie brakowało!

My tam byliśmy, ciekawe pajęczaki przywieźliśmy, chrząszcze w cieście jedliśmy.
A tym, którzy nie byli, polecamy- wybierzcie się za rok!

Więcej zdjęć w Galerii

 

Wyróżnieni za wiedzę o OZE

Uczniowie naszego gimnazjum osiagnęli kolejny ogólnopolski sukces!!!

            W bieżącym roku szkolnym dwie grupy projektowe, zasilone dodatkowo szkolnym kółkiem teatralnym realizowały ogólnopolski projekt o Odnawialnych Źródłach Energii czyli OZE, którego organizatorem była Fundacja Rozwoju Regionalnego Paramethius z Łodzi. Opiekunami byli: Pani Bożena Kupczak i pan Bolesław Słomiński.

W skład grup weszli: Dagmara Czub, Wioleta Setla, Aleksandra Kupczak,Gabriela Tracz, Łukasz Lizak, Jakub Jurkiewicz, Kacper Szczotka, Dominik Juraszek, Maksymilian Zawadzki, Stanisław Jambor,Piotr Barcik, Tomasz Lach, Maciej Piecuch oraz Sebastian Gawron.

Po zapoznaniu się z jego warunkami udziału zapadła decyzja, że najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca dwóch grup, a formą realizacja filmu. Dołączyły do nas osoby z kółka teatralnego. Pod okiem opiekunów, którzy czuwali nad tym, aby z naszych głów nie wyszedł jakiś pomysł, z którego wyniknąć mogło by coś złego, rozpoczęliśmy naszą pracę. Najpierw scenariusz. Ach ileż pomysłów! Każdy miał coś do zaproponowania. Można się było nieraz pośmiać, praca sprawiała nam wielką przyjemność. Zdecydowanie najwięcej pomysłów  zaproponowały Wiola Setla i Dagmara Czub. Trzeba to wszystko było przesiać tak, by pozostało tylko to, co naszym zdaniem było najlepsze, a potem jeszcze uzyskać zgodę naszych wymagających opiekunów. Najważniejszy, ale wcale nie najtrudniejszy etap mieliśmy za sobą. Mieliśmy scenariusz, więc przyszedł czas na plan zdjęciowy, który okazał się prawdziwą drogą przez mękę. Ilość dubli, czyli powtórnych ujęć przy najbardziej zdawałoby się łatwych scenach, była tak duża, że czasem nasi opiekunowie     ( widzieliśmy to) zaciskali zęby. Ale opłaciło się, bo efekt zaskoczył nas samych. Montaż filmu możliwy był dzięki uprzejmości Firmy Pryzmat- studio, która udostępniła nam odpowiedni sprzęt. Na zaśpiewanie piosenki do melodii z filmu „Czterej pancerni” zgodził się na naszą prośbę jeden z opiekunów. Liczyliśmy na coś więcej, ale cóż nie każdy musi pięknie śpiewać. My daliśmy szansę, można ją było lepiej wykorzystać – trudno.

Nasza praca została wyróżniona przez ogólnopolskie  jury i trzeba dodać, że było  tylko …………………………i nasze wyróżnienie.  Może gdyby ktoś inny zaśpiewał tę melodie z Czterech pancernych, byłoby lepiej, no ale to nauka na przyszłość...

Uczestnicy projektu

To dla mnie ważne

Informujemy, że nasza szkoła przystępuje do projektu "To dla mnie ważne" organizowanego przez fundację AVIVA z Warszawy. Poniżej można zobaczyć piosenkę promującą projekt.

to_dla_mnie_wazne.mp4

Wiecej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: 

Zachęcamy do oddawania głosów na nasz projekt!

 

 

             

WARSZTATY "W DZIKĄ STRONĘ"

            8 - 9 maja rozpoczęliśmy cykl plenerowych warsztatów w ramach projektu edukacyjnego „W dziką stronę…”, którego organizatorem jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Celem warsztatów jest oswojenie i zaciekawienie uczniów przyrodą, zainteresowanie ich procesami zachodzącymi w przyrodzie, umożliwienie nieskrępowanego obcowania z przyrodą, odkrywania jej znaczenia, zależności w przyrodzie, a także nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w terenie, nabranie przez dzieci wiary we własne siły, integracja grupy.

Relacja uczestników warsztatów:

            „To były wyjątkowe dni- zamiast tornistrów przynieśliśmy do szkoły karimaty i plecaki z prowiantem, bowiem zajęcia miały odbyć się w terenie. Koordynator projektu p. Bożena Kupczak i nasza klasa - IV a uczestniczyliśmy w zabawach i grach terenowych prowadzonych przez panią Karinę Nowicką- Kudłacz -trenera edukacji ekologicznej z Bielska – Białej. Podczas warsztatów między innym: poszukiwaliśmy naturalnych skarbów, ze znalezionych elementów tworzyliśmy kompozycje artystyczne, wypatrywaliśmy śladów zwierząt, obserwowaliśmy życie w przydrożnej kałuży, na kwietnej łące i w lesie. Najwięcej jednak radości  było  podczas  eko- zabaw, kiedy zamienialiśmy się w leśne zwierzęta lub z zawiązanymi oczami poszukiwaliśmy ukrytego skarbu. Zabawy pozwalały nam zrozumieć zależności występujące  w przyrodzie  Z zajęć uczniowie wrócili ubłoceni i zmęczeni, ale za to bardzo zadowoleni. Już teraz z niecierpliwością  oczekujemy kolejnych zajęć zwłaszcza, że najbardziej zaangażowane w projekt klasy będą miały szansę wyjechać na pięciodniowe (bezpłatne) Leśne Szkoły we wrześniu 2015 r”.

Uczniowie klasy IVa

Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym


„Radość w uczeniu się i rozwój zdolności”

Nowy 2013 Rok dla Zespołu Szkół im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach rozpoczął się bardzo korzystnie. W pierwszych dniach stycznia do naszej szkoły zostały dostarczane  pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy -Wieprz”, który trwa od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Realizujemy następujące zajęcia  przez wykwalifikowanych specjalistów:

· Zajęcia logopedyczne

· Gimnastyka korekcyjna

· Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci uzdolnionych

· Zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających problemy w pisaniu i czytaniu

Na potrzeby związane z wprowadzeniem indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej pozyskaliśmy szereg pomocy dydaktycznych za kwotę  40 tysięcy  950 złotych.

W każdej klasie edukacji wczesnoszkolnej powstał kącik zainteresowań stworzony na bazie specjalnie dobranego wielofunkcyjnego zestawu środków dydaktycznych, które będą stymulowały rozwój naszych uczniów  poprzez naukę i zabawę. 

Jest to również przygotowanie i wzbogacenie  oferty naszej szkoły na przyjęcie dzieci 6 letnich do pierwszej klasy na rok szkolny 2013/2014.

Uczniowie biorą udział w zajęciach w małych grupach, a program dostosowany jest do rozwoju i potrzeb dzieci.

           Projekt przyczyni się do odczuwania radości w uczeniu się, rozwijaniu zdolności oraz umiejętności zgodnie z indywidualnym rytmem i rozwojem naszych uczniów.

 

Oprócz tego w  ostatnim czasie szkoła  w Radziechowach wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne z następujących projektów:

·        „Równe szanse do nauki i na przyszłość” - 2008 rok pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej za kwotę 2,5 tysięcy złotych.

·        „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – 2008-2010 rok pomoce do klasy I edukacji wczesnoszkolnej za kwotę 8 tysięcy złotych.

·        „Radosna szkoła” w 2009 roku wyposażone miejsce zabaw (mała sala gimnastyczna) dla dzieci klas I-III edukacji wczesnoszkolnej za kwotę 12 tysięcy złotych.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

   

 

   

 

Dyrekcja Zespołu Szkół

im. ks. prał. Stanisława Gawlika

w Radziechowach

 


Woda – wspólnym dobrem

Z okazji Światowego dnia Wody w Zespole Szkół im. ks. prał. ST. Gawlika w Radziechowach odbyły się prelekcje w ramach projektu realizowanego przez Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz: „ Woda- wspólnym dobrem”, podczas których mali i więksi jeszcze uczniowie - być może kiedyś przyszli profesorowie chemii lub biologii,  opowiedzieli zebranym uczniom o niezwykłej substancji jaką jest WODA.

Opowiedzieli  wierszem, opowiedzieli prozą, opowiedzieli też piosenką, tańcem oraz doświadczeniem……….

                                                                                                         

                                                                                                                      B. Kupczak

Krótka foto relacja ze spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 8.11.2011 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I szkoły podstawowej z policjantem

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach
  34-381 Radziechowy
  ul. Szkolna 299
 • (033) 8676222

Galeria zdjęć