Nawigacja

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach
E-mail szkoły: magurka@poczta.onet.pl
Telefon: (033) 8676222
Adres szkoły: 34-381 Radziechowy
ul. Szkolna 299
E-mail administratora strony: magurka@poczta.onet.pl

O szkole

Szkoła dziś

Kilka słów o Szkole Podstawowej w Radziechowach

 

         Radziechowy to miejscowość licząca około 4,5 tys. mieszkańców. Historia szkoły w tej wsi sięga już XVI wieku, jednakże obecny budynek został oddany do użytku dopiero w 1952 roku, zaś jego rozbudowa nastąpiła w latach 1974-1978. Dziś mieści się tutaj Zespół Szkół, który funkcjonuje od 01.10.2005 roku.  W  jego skład wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne nr 1.Radziechowska   szkoła położona jest malowniczo na niewielkim wzniesieniu otoczonym górami Beskidu Żywieckiego. Z jej okien roztacza się widok na Skrzyczne, Babią Górę, Matyskę z Krzyżem Jubileuszowym. Można stąd wyruszyć na wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych.

      Szkoła kształci uczniów, wychowuje i wzmacnia ich poczucie identyfikacji ze środowiskiem i regionem, kształtuje pożądane postawy oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie. Mottem, które towarzyszy pracy placówki, są słowa  jego patrona ks. prał. Stanisława Gawlika: „ …Obok wiary w siebie płynącej z wiary w Boga musimy mieć przed oczami cel, ideał. Ludzie bez ideału w życiu stają się „karłami”, są pospolici.”

      Szkoła czyni starania, aby zapewnić swoim wychowankom bardzo dobre warunki nauki. Bogata oferta edukacyjna ukierunkowana na wszechstronny rozwój uczniów umożliwia osiąganie przez nich dobrych wyników kształcenia oraz nabywanie pożądanych postaw i umiejętności.

      Ozdobę szkoły stanowi piękny ogród, usytuowany od frontowej strony budynku, powstały niedawno w ramach projektu ,,Pozwól mi działać  a zrozumiem - ogród miejscem edukacji przyrodniczej dzieci”. Spełnia on głównie funkcję dydaktyczną. Odbywają się tu przede wszystkim lekcje przyrody, biologii. Organizowane  zajęcia podejmują również tematykę ochrony środowiska, co uświadamia uczniom ,że sami mogą kształtować i czynnie wpływać na otaczający świat, uczą się obserwować przyrodę, wyciągać wnioski i opracowywać je w różnych formach. Dzięki ławeczkom znajdującym się wokół ogrodu, dzieci mogą spędzać przerwy  w pięknym otoczeniu, tak więc ogród  spełnia również funkcję rekreacyjną. 

          Obecnie w pięknie odremontowanej placówce uczy się 447 uczniów, w tym 278 w 14 oddziałach szkoły podstawowej i 169 w 8 oddziałach gimnazjum. Kolorowe, artystycznie odnowione wnętrza czynią pobyt w szkole przyjemnym i radosnym.

           Kadrę pedagogiczną tworzy 50  nauczycieli - wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Większość  z nich posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Dotychczas 37 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: 22 klasopracownie przedmiotowe, 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacji, 2 tablice interaktywne, 2 rzutniki multimedialne, gabinet pedagoga, gabinet logopedyczny i psychologiczno- terapeutyczny, świetlicę ze stołówką, amfiteatr . Ma również nowoczesną bazę sportową, którą stanowią: duża  sala gimnastyczna z boiskiem do siatkówki, mała  sala gimnastyczna, z której korzystają głównie najmłodsi uczniowie, siłownia.

          W roku 2012 szkoła wzbogaciła się o nową inwestycję- kompleks boisk do piłki nożnej i koszykowej -,,Orlik”.

     Dominującą dyscypliną sportową, uprawianą przez uczniów jest piłka siatkowa, w której na przestrzeni ostatnich lat drużyny dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjum osiągnęły wiele sukcesów. Od 2005 roku w gimnazjum tworzona jest klasa o profilu sportowym. Dla klas młodszych odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej.

      Uczniowie korzystają systematycznie z biblioteki szkolnej, w której działa Multimedialne Centrum Informacji, wyposażone w nowoczesne komputery, umożliwiające stały dostęp do Internetu, encyklopedii multimedialnych  i różnorodnych programów komputerowych. Biblioteka jest organizatorem wielu imprez i konkursów, m. in.: uroczystości przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czytelników, konkursu czytelniczego połączonego z zawodami sportowymi w ramach Rambitu klas III, święta biblioteki, ,,Dnia pluszowego misia”. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w pracach kółka bibliotecznego,  zajęciach organizowanych w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” ( wspólne czytanie książek, konkursy czytelnicze i plastyczne), jak  i konkursie wiedzy -,,Wiem wszystko”. Biblioteka redaguje również własną gazetkę -,,Mól książkowy”. Członkowie koła bibliotecznego wyjeżdżają corocznie do Biblioteki Śląskiej w Katowicach na prezentacje biblioteczne.

           Od 1992 roku działają w szkole grupy teatralne – obecnie pod nazwą ,,Prożek I” (szkoła podstawowa) i ,,Prożek II" (gimnazjum). Mają one w swym dorobku wiele spektakli wystawianych na różnych scenach i zdobywających wyróżnienia( II miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie na Mała Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym, I miejsce w Gminnym Przeglądzie Teatralnym).

           Uczniowie szkoły mają możliwość  poznawania tajników warsztatu dziennikarskiego, pracując w istniejącej  od wielu lat  redakcji  gazetki szkolnej.  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom nauki, który umożliwia uczniom odnoszenie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach literackich, plastycznych, artystycznych, zawodach i turniejach sportowych.

             W ciągu ostatnich lat w szkole realizowane były projekty edukacyjne finansowane   przez  UE, różne fundacje i  podmioty gospodarcze, m.in.:

,,Nauka Kluczem do Przyszłości”,

,,Równe szanse do nauki na przyszłość”,

,,Moja mała- wielka Ojczyzna”,

,,Poznać, pokochać, chronić - jakie to banalne”,

,,Pozwól mi działać a zrozumiem-  ogród miejscem edukacji dla dzieci”,

,,Razem dla siebie i innych”,

,,Po stronie natury. Beskidy- tu jest nasze miejsce na ziemi”,

,,Radosna szkoła”,

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”( kl. I SP),

,,Indywidualizacja nauczania w gminie Radziechowy-Wieprz” (kl. I-III SP),

,,Klub bezpiecznego Puchatka” ( kl. I - III SP).

             W ramach realizowanych projektów każdy uczeń mógł skorzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, takich jak: językowych, wyrównawczych, logopedycznych, ekologicznych,  doradztwa zawodowego, doradztwa pedagogicznego, kółek zainteresowań dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz z wyjazdów na basen.

             Przez cały rok szkolny uczniowie mają okazję uczestniczenia w różnych akcjach i imprezach okolicznościowych, są to ,m. in.: Święto Patrona Szkoły, wyjazdy do kina i teatru, na basen, wycieczki piesze, rajdy turystyczne, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne dla kas I-III SP, jasełka, zawody sportowe, zabawy andrzejkowe i walentynkowe, zloty ekologiczne, akcje charytatywne: ,,Uśmiech za grosik”, ,,Gwiazdka z uśmiechem”, kiermasze ozdób świątecznych: bożonarodzeniowych i wielkanocnych ( z wypracowanych środków uczniowie szkoły otrzymują dwa razy w roku paczki świąteczne), warsztaty folklorystyczne, spotkania z ciekawymi, znanymi ludźmi, ,,żywe” lekcje historii i biologii.

    W szkole działają: Samorządy Uczniowskie, PCK, LOP, koło SKKT, chóry: gimnazjum i szkoły podstawowej. Dla mieszkańców wsi organizowane są imprezy środowiskowe, takie jak: ,,Koncert dla mam”, ,,Wieczór kolęd”, festyny ekologiczne oraz zabawy sylwestrowe.

       Szkoła uczestniczy w życiu społecznym środowiska lokalnego. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi i samorządowymi, m. in. : Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz, Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki, GOPS-em, Bankiem Spółdzielczym, OSP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Nadleśnictwem Węgierska Górka, Gminnym Klubem Sportowym, zespołem folklorystycznym ,,Jodełki”, Starostwem Powiatowym w Żywcu, parafią, policją, firmą Żywiec-Zdrój, Kołem Gospodyń Wiejskich, sołtysem, MCK w Żywcu, Spółką ,,Beskid” w Żywcu, schroniskiem dla zwierząt, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

        Uczniowie szkoły odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjum miało dwóch laureatów: z języka polskiego, historii oraz finalistę z chemii, w roku 2011/2012 – laureata konkursu przedmiotowego z chemii, a w roku 2012/2013- czterech finalistów: 1 z matematyki i 3 z geografii oraz finalistę w Powiatowym Konkursie Informatyczno – Językowym ,,Ikar”, a szkoła podstawowa - laureata konkursu przedmiotowego z matematyki  i  I  miejsce w  Powiatowym Konkursie Wiedzy Pożarniczej. W latach 2010-2013 szkoła podstawowa i gimnazjum miały  laureatów oraz  finalistów w Ekumenicznych Konkursach Wiedzy Biblijnej.

     Dzięki licznym sukcesom sportowym nasza szkoła w ostatnich latach zajmowała czołowe miejsca we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Powiatu Żywieckiego:

2010/2011 – II miejsce- szkoła podstawowa,

2010/2011 – II miejsce- gimnazjum,

2011/2012 – III miejsce- szkoła podstawowa,

2011/2012 – II miejsce -gimnazjum

2012/2013 – II miejsce- szkoła podstawowa,

2012/2013 – III miejsce -gimnazjum.

2016/2017 - I miejsce - szkoła podstawowa

2016 /2017 - III miejsce -  gimnazjum

  

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach
    34-381 Radziechowy
    ul. Szkolna 299
  • (033) 8676222

Galeria zdjęć